Block title
Block content

Borç ve zimmet olarak beş vakit farz namaz nazara veriliyor. Borç ve zimmet kelimelerinden hangi manalar kast edilmiş olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

A’raf Suresinde haber verildiği üzere, Cenab-ı Hakk ruhlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dediğinde onlar, “Evet sen bizim Rabbimizsin.” diye cevap verdiler. Bu söz, iman ve ibadet için bir akit mahiyetindedir.

Üstadımız bir risalesinde “Teklif-i İlahiyi zimmetine alır” ifadesini kullanır. Bu ifade bize “emanetin semalara, yere, dağlara teklif edildiğini, onların bu görevi üslenmekten çekindiklerini ve insanın yüklendiğini” haber veren ayet-i kerimeyi hatırlatır. İnsan, emaneti yüklenmekle onun bir neticesi olan ibadeti de yüklenmiş, zimmetine almış oluyor.

Bakara Suresinin 21. ayetinde de “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Tâ ki takva mertebesine eresiniz.” buyrulmaktadır. Her iki ayette de Rab isminin geçtiğini görüyoruz. Bu ayetleri birlikte düşündüğümüzde, şu hakikat karşımıza çıkıyor:

“Rabbe ibadet etmek bir borçtur. İnsan kendisini terbiye eden zata şükür borçludur.”

Demek oluyor ki insanın yaratılışı ve en güzel bir şekilde terbiye görmesi onu ibadet konusunda borçlu kılmıştır.

Bir başka risalede şu tespite yer verilir:

“Fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır.” (Lem’alar, On Birinci Lem'a)

İşte insanın böyle bir fıtrata sahip olmuş olması şükür ve ibadeti zimmetine almış ve Üstad'ın nazara verdiği üç önemli görevi yapmakla onu borçlu kılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...