"Böyle baksan -yâni ubûdiyyeti cihetiyle- O’nu bir misâl-i muhabbet, bir timsâl-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nuranî bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin." Peygamberimiz hakkında nazara verilen özellikleri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz (asm.)'in iki ciheti vardır: Ubudiyet ve risalet. Burada Onun kulluk yönü nazara veriliyor.

Misâl-i muhabbet ifadesi, öncelikle Onun Allah sevgisindeki erişilmez derecesini anlatmakta ve bu konuda en güzel bir örnek, bir sevgi misali olduğu nazara verilmektedir. Hak sevgisinde olduğu gibi, mahlukatı Allah hesabına sevme konusunda da Ona yetişmek mümkün değildir.

Timsâl-i rahmet ifadesi, Allah’ın rahmetine bütün varlık âlemi içinde en mükemmel manada mazhar olan müstesna bir kul olduğunu ders verir. Kendisi bir rahmet timsali olarak yaratıldığı içindir ki, ayet-i kerimede

"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107)

buyrulmuştur.

İşte bu iki mümtaz vasfı dolayısıyla O Zât (asm.) “bir şeref-i insaniyet”tir; yani insanlık âleminin melekler âlemine, cinler taifesine ve sair bütün mahlukat sınıflarına karşı üstünlüğünün bir misâli ve timsali olmuştur.

Hilkat şeceresinin (yaratılış ağacının) en nuranî meyvesi O’dur (asm.).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...