"Böyle baksan -yâni ubûdiyyeti cihetiyle- O’nu bir misâl-i muhabbet, bir timsâl-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nuranî bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin." Nazara verilen bu özellikleri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin (asm.) iki ciheti vardır: Ubudiyet ve risalet. Burada O’nun ubudiyet yani kulluk yönü nazara veriliyor.

Misâl-i muhabbet ifadesi, öncelikle Habib-i Kibriya Efendimizin (sav.) Allah’a olan muhabbetindeki erişilmez derecesini anlatmakta ve bu konuda en güzel bir örnek, bir sevgi misali olduğu nazara verilmektedir. Hak sevgisinde olduğu gibi, mahlûkatı Allah hesabına sevme konusunda da O’na yetişmek mümkün değildir.

Timsâl-i rahmet ifadesi, Allah’ın rahmetine bütün varlık âlemi içinde en mükemmel manada mazhar olan müstesna bir kul olduğunu ders verir. Kendisi bir rahmet timsali olarak yaratıldığı içindir ki, âyet-i kerimede "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ Suresi, 21/107) buyrulmuştur.

İşte bu iki mümtaz vasfı dolayısıyla O Zât (asm.) “bir şeref-i insaniyet”tir; yani insanlık âleminin melekler âlemine, cinler taifesine ve sair bütün mahlûkat sınıflarına karşı üstünlüğünün bir misali ve timsali olmuştur.

Hilkat şeceresinin (yaratılış ağacının) en nuranî meyvesi O’dur (asm.).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...