Block title
Block content

"Böyle bir cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor." Buradaki "hâdisât-ı azîme" ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senetlerle ve an'ane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asil neseple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beytten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun."

"Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatin fırkaları başında onlar ve ehl-i kemâlin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de, kemiyeten milyonları geçen bir nesl-i mübarektir."

"Mütenebbih ve kalbleri imanlı ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla serfirazdırlar. Böyle bir cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor."

"Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hamiyet-i âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdî başına geçip tarik-i hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını, bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi, âdetullahtan ve rahmet-i İlâhiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız."(1) 

“Böyle bir cemaat-i azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hâdisât-ı azîme vücuda geliyor.” Bu cümleden bizim anladığımız mana, dine zıt cereyanların kuvvet kazanarak ehl-i imana zarar vermeye başlamasıdır ki, komünizm ve onun gibi maddeci ve inkârcı ideolojiler, bu asırda milyonlarca insanın ebedi hayatı kaybetmesine vesile olmuştur.

Bu büyük hadise karşısında Ehl-i beyt'in ya da Ehl-i beyt'ten olacak olan  Mehdi (ra)’in kayıtsız kalması düşünülemez. Üstad Hazretlerinin Risale-i Nurlarla meydana çıkıp hem komünizme hem de diğer dinsiz ideolojilere karşı meydan okuması ve milyonlarca insanın imanının kurtulmasına telif ettiği Nurlar ile vesile olması, bu paragrafı fazlası ile şerh eder kanaatindeyiz.  

Tarihte menfi hadiseler müspet hareketlerin çıkış noktası olagelmiştir. Mesela, batıl Mutezile mezhebinin çıkışı Ehl-i sünnet'in tedvin olmasına önemli bir dinamik olmuştur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Kısım | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1381 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
- Evet, bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senetlerle ve an'ane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asil neseple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beytten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. - Hocam Hz İbrahimin nesli Efendimizin neslinden büyük değil miydi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu değerlendirme nebiler hariç bir değerlendirmedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...