"Böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve mânevî yaralarınız için, kemâl-i şefkatle, getirdiği ahkâm ve Sünnet-i Seniyyesiyle tedavi edip merhem vuran,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ey insanlar, ey Müslümanlar! Böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve mânevî yaralarınız için, kemâl-i şefkatle, getirdiği ahkâm ve Sünnet-i Seniyyesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zâtın bedihî şefkatini inkâr etmek ve gözle görünen re’fetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkâmdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in ümmetine olan düşkünlüğü ve şefkati âyetle sabit bir hakikattir:

“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz O’na çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe, 9/128)

Peygamber Efendimiz (asm), âyette bildirildiği üzere, ümmetine çok düşkündür. Onların üzerine öylesine titremektedir ki, bir tozun bile konmasına gönlü razı değildir. Ümmetinin dünyada ve ahirette sıkıntıya düşmesi, O’nu çok müteessir ve mahzun eder. O’nu (asm) en çok düşündürüp mahzun eden de ümmetinden cehennem azabına düşecek olanların halidir.

Onların azap görmeleri şöyle dursun, küçük bir zahmete ve sıkıntıya maruz kalmaları dahi O’nu üzer ve son derece rahatsız eder. Çünkü O (asm.) öyle bir resûldür ki, azîzdir; yani büyük bir izzet sahibidir. Bu bakımdan, ümmetini sıkıntıya sokan şeyler O’nu fazlasıyla rahatsız eder. Ümmetinin zor durumda kalmasına asla razı olmaz. O pek yüksek izzet sahibi olan zât, onların bütün dertlerini ve kederlerini ruhunun derinliklerinde hisseder. Ümmetinin üzerinize toz kondurmak istemediği gibi, onları ebedî saadete kavuşturmak için bütün gücüyle çalışır.

Ümmetine düşkün ve şefkatli olan böyle bir peygamberin sünnetine uymamak, hakikaten büyük bir insafsızlık ve vefasızlıktır. Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetini ısrarla teşvik etmesi ve uyulmasını emretmesi, ümmetinin hem dünyada hem de ukbada mesut ve bahtiyar olmaları içindir.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a, Sekizinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Efendimiz sav ümmetin şu andaki acılarından etkileniyor mudur?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kuvvetle muhtemel etkileniyordur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...