Block title
Block content

"Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır." Amel-i salih işleyebilmek madem bu zamanda bu kadar zordur. Hem ihlas da bu zamanda çok mühimdir. O zaman bu sözden maksat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Salih amel, Allah’ın rızasını elde etmek için emri dairesinde yapılan her türlü hayırlı işlere denir. Takva ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak kalmaya denir.

Bu iki kavram, yani takva ve amel-i Salih, bulunduğu zaman ve dönemin şartlarına göre ehemmiyet kazanır. Şayet zaman ve zemin, İslam’ın hükmü altında,  umumi olarak farzlar yaşanıyor ve takva uygulanıyorsa, amel-i salih daha önem arz eder. Çünkü  günahları işlemeye müsait zemin zaten yoktur. Ama, zaman ve zemin, İslam’ın hükmü altında değilse,  farzlar terk edilip, günahlar sel gibi akıyorsa,  burada ehemmiyet ve üstünlük takvaya geçer.

Üstat bu manaya şu ibareler ile işaret eder:

"Her zaman def-i şer, celb-i nef'a râcih olmakla beraber, bu tahribat  ve sefahet ve câzibedar hevesat  zamanında bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü'l-esas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş."(1)

Bu zamanda ise şartlar ve zemin, takvayı amel-i salihe üstün kılmıştır.

İnsanların ekserisi farzları terk etmiş, günahlara dalmaktadır. Bu şartlar içinde salih dönemlerdeki gibi, salih amellere sahip olmak çok zor hale gelmiş.

Durum böyle olunca, bu zamanda yaşayan insanların, takvayı esas tutması kaçınılmaz hale gelmiştir. Zaten, takva içinde de bir çeşit salih amel vardır diyor Üstat. Zira, bir günahı terk den adam,  vacip sevabı alır. Bir milyon nafile amel ise, bir vacibe yetişmez. Öyle ise bu zamanda takvaya sarılmak, birinci ve öncelikli vazife oluyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (103. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ihlasnur
bu tabiri dün bende 2 kişiye sordum kendimde yorumladaım şöyle bir netice aldım: böyle kebair-i azime içinde salih amellerde muvaffak olmaya bir çok kebair engel olmaktadır ve ihlası da kaçırmakta huşuyu bozmaktadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cemdemir
Amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti neden azdır? Özellikle ihlasın belirtilme nedeni nedir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Çünkü riya, gösteriş, şöhret gibi hissiyatlar ameli yer bitirir. İhlas en zor elde edilen bir durumdur. İnsan çok amel edebilir ama her amelinde ihlası yakalaması çok zordur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...