"... Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ..." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (r.a.), o mucizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi mânen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz."

"Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ sırrıyla ihlâs-ı tâmmı kazanınız..."(1)

"Arkanızda zahir" ifadesi, manevi yardım ve destek anlamına geliyor. Hazret-i Ali (r.a.) Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi büyük evliyaların manevi yardım ve desteğine mazhar olmanın şartı ihlas ile hareket etmektir. İhlası kıran, ihlasa mugayir hareket eden birisinin bu mübarek şahsiyetlerin manevi yardım ve desteğine mazhar olması mümkün değildir.

"Başınızda üstad bulmak" tabiri de yaklaşık olarak manevi yardım ve destek anlamına geliyor. Evet, ihlas ile hizmet eden bir Nur talebesinin manevi şeyh ve üstadı Hazret-i Ali (r.a.) ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) gibi nurani evliyalardır. Bu mübarek zatlar ceseden ölmüş olsalar bile manevi tasarrufları aynen hayattaki gibi devam ediyor. Bu sebeple bu nurani zatlardan manevi feyiz ve ders almanın yolu ihlastan geçer. İhlası kıran, onların manevi feyzinden ve teveccühünden mahrum kalır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...