"Böyle yirmi küllî hakikatlerle Cenâb-ı Hakkın Hak ismine bağlanan..." cümlesini izah eder misiniz?

Soru Detayı

Böyle yirmi külli hakikatler ile Cenab-ı Hakkın Hak ismine bağlanan...cümlesini izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"El-Hak" Allah’ın güzel isimlerindendir. Manası ise, vâcibü'l-vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olmayan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası yaratmaya lâyık olmayan, manası sabit ve daimi olan demektir.

Bütün hakikatler Allah’ın Hak ismine dayanmakta ve onun bir tecellisidirler. Hakkın burada öne çıkan manası varlığı kesin, sabit ve daimi olan demektir. İslam dininin hükümleri ve inanç esasları kesin, sabit ve daimi oldukları için, Allah’ın Hak ismine dayanmaktalar.

Boş, saçma ve yalan bir şey Hak ismine dayanmadığı gibi, Hak ismine de zıtlık teşkil eder. Bu açıdan bakıldığında boş ve yalan şeyler güdük, devamsız ve değişkendir. Risale-i Nur'da zikredilen esaslar ve hakikatler hep İslam’a ve Kur’an’a dayandığı için ism-i Hak ile bağlı ve ona dayanmaktadırlar. Yani Risale-i Nur gücünü Hak isminden alıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...