“Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette alınır.” cümlesi Nur Risalelerinde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu ifadenin hadis olmadığı savunulmuştur. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İtiraz Edilen Kısım:

ev kema kal... Yani: "Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette alınır," diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: (...) (1)

İddia:

Said Nursî, hadisin lâfzında tereddüt etmiş ve bunu naklin sonuna "ev kema kāl (veya dediği gibidir)" ifadesini ekleyerek belirtmiştir. Bu şüphesinde haklıdır, çünkü hadisin aslı şöyledir:


Ebu Hureyre (r.a.)’den, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kıyamet gününde haklar sahiplerine muhakkak verilecektir. Hatta, boynuzsuz koyun için, boynuzlu koyuna kısas yapılacaktır."

İddiaya Cevap:

Evvela iki rivayet de aynı manaya gelmektedir. Hadislerin bilmana rivayetleri caizdir. Bediüzzaman Hazretlerinin kullandığı hadis lafızlarını almış rivayetler de vardır.

İmam Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (2/235)ki hadis metni şöyledir:

Heysemî’nin sahih olduğuna işaret ettiği hadisin (Mecmau’z-zevaid, 10/352) Arapça metni şöyledir:

إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hayvanların iradeleri var mı, ahirette onlara da ceza verilecek mi, boynuzsuz hayvanın boynuzludan hakkını almasını nasıl anlamalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...