"Bu asırda İslâm ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risale-i Nur'un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir." İslam ve Türk gençliğinin birlikte geçmesinin izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Türk gençleri" vurgusunun birçok anlamı olabilir. Bunlardan birkaç tanesini izah etmeye çalışalım:

Birincisi, o dönemde Üstad'ın etrafında ekseri Türk gençlerinin olması ve Risale-i Nur'a talebe olanlar içinde ekseriyetle Türk gençlerinin bulunmasıdır.

İkincisi, "Türk gençleri" ifadesi tegallüb içeren bir ifadedir. Tegallüb, azınlığın çoğunlukla beraber ifade edilmesidir. İsrailiyat denildiğinde Tevrat ve İncil'in beraber kastedilmesi gibi. Mesela, "Türk gençleri" ile "Kürt gençleri" ortak bir isim ile ifade edilmektedir. Ortak isim de çoğunluğun ismi ile ifade edilir. Yani "Türk gençliği" denildiğinde, Anadolu'da yaşayan Kürt, Laz, Çerkez vesaire bütün gençler ifade edilmektedir.

Üçüncüsü, Batılılaşma hareketinin Anadolu'da önce batından başlaması ve ekseri Türk gençlerinin ilk hedefte olmasından dolayı, Üstadımız Türk gençlerine ayrıca vurgu yapıyor. Ehli dünya ve dinsizlerin birinci hedefi Türk gençliğini İslam'dan ayırmaktı. Doğu bölgesi o dönemlerde nispeten daha muhafazakâr daha bu tarz akımlara kapalı idi ve bir derece kendini koruyordu denilebilir.

"Türk gençleri" ifadesinden rahatsız olmak, ancak ırkçı bir kafa yapısı ile izah edilebilir. Şayet Üstadımız "Kürt gençleri" ifadesini kullanmış olsa idi, bir Türk olarak bundan asla rahatsız olmazdım, zira kalbimde ve kafamda ırkçı bir düşünce taşımıyorum.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...