"Bu aşr-i âhir-i Ramazan'da her gece, hususan tek gecelerde Leyle-i Kadrin bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu hadis-i şerif ferman ediyor." Hadis ve kaynağı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kadir Gecesi'ni, Ramazan’ın son yarısında aranmasını tavsiye eden hadis rivayeti şöyledir:

روى الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر فقال

تحرها في النصف الأخير

Bilal’in babasından yaptığı rivayete göre, babası Hz. Abdullah b. Üneys, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama Kadir Gecesi'nin ramazan ayının hangi gecesi olduğunu sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının nısf-ı âhirinde (son yarısında) arayın.” (1)

Ayrıca, Kadir Gecesi'nin daha çok ramazanın son on gününde veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler de vardır.(2)

Diğer taraftan bu konuda sahabeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesinin öne çıktığı görülmektedir.(3)

Bununla beraber, bazı nakillerde Hz. Peygamber (asm)'in Kadir Gecesi'nin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahabinin Peygamberimize başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir.(4)

Bütün bunları dikkate aldığımızda, Kadir Gecesi ramazan ayının bütün gecelerinde, en azından son yarısında, bu da olmuyorsa son on gününde, son on günün de tek gecelerinde, özellikle de 27. gecesinde aramaya gayret göstermek gerekir.

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun ramazan ayının her gecesinin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi.

Halbuki kısmi de olsa belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tazimde aşırıya kaçmaları önlendiği şekilde açıklamalar da bulunmaktadır.(5)

Özetle, ramazan ayının her gecesini Kadir bilerek değerlendirmeye çalışmak en güzelidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Tahavi, Şerhu maani’l-asar, 3/88, h.no: 4629.
(2) bk. Buhari, Fazlü leyleti’l-Kadr, 2-3; Müslim, Sıyam, 205-220.
(3) bk. Müslim, Salatü’l-müsâfirîn, 179-180, Sıyam, 220-221; Ebû Davûd, Şehru Ramazan, 2, 6; Tirmizî, Savm, 72.
(4) bk. Buhari, Fazlü leyleti’l-Kadr, 4; Müslim, Sıyam, 217; Darimi, Savm, 56.
(5) bk. bk. Zemahşerî, Fahreddin er-Razi, Kadir suresi tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...