Block title
Block content

Bu ayet-i kerime ile (Hud suresi 1.ayet) bu sözde işlenen konular arasında nasıl bir ilgi vardır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sözde bazı kimselerin anlamakta zorluk çektikleri “göklerin ve yerin altı günde yaratılması, yaş kuru her şeyin kitab-ı mübinde yazılmış olduğu” gibi hakikatlerden örnek olarak beş hakikat üzerinde durulmuş ve bu gibi meselelere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda ortaya bir model konmuştur.

“Elif lâm râ. Bu öyle bir kitaptır ki, her işi hikmetle yapan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş, sonra tafsilâtıyla açıklanmıştır.” (Hûd, 11/1)

Bu ayet-i kerimede, Kur’an ayetlerinin sağlam şekilde tanzim edilmiş olduğu vurgulandıktan sonra bu ayetlerin Hakîm ve Habîr olan Allah tarafından tafsil edildiği beyan edilmektedir. Burada geçen tafsil meselesini iki şekilde anlayabiliriz. Birisi, bir ayette mücmel olarak yani öz ve özet olarak beyan edilen bir hakikatin tafsilatının başka ayetlerde bulunduğudur. Mesela, Fatiha Sûresinde geçen sırat-ı müstakim ehlinin, bir başka ayet-i kerimede peygamberler, sıddıklar, şüheda ve salihler olduğunun beyan edildiği gibi.

Diğer mana ise, ayetlerde geçen mücmel hakikatlerin Allah Resulü (asm.) tarafından tafsilatıyla anlatılmış olmasıdır.

Daha sonra gelen birçok tefsir âlimi de, kendilerine ihsan edilen ilim ve hikmetle, ayetlerde geçen hakikatleri daha tafsilatlı olarak açıklamışlardır.

O halde, bir insan kendi aklıyla anlayamadığı bir hakikati, öncelikle Allah Resulünün (asm.) hadislerindeki açıklamalara bakarak, daha sonra, gerektiği takdirde, tefsir âlimlerinin söz konusu ayet hakkındaki yorumlarına müracaat ederek öğrenme yoluna gitmelidir. Bu iki önemli kaynağa müracaat etmeden sadece kendi fikriyle yapacağı yorumlar, onun kalbini tatmin etmeyebilir ve ruhunda şüphe ve tereddütlere yol açabilir.

Üstat Hazretleri bu konuda, örnek olarak, beş mesele üzerinde durmuş ve yaptığı açıklamalarla fikir ufkumuzu genişlettiği gibi, bilgimize derinlik kazandırmış, bizleri sathi düşünmeden kurtarmış, benzeri meselelerle karşılaştığımızda o hakikatin de bizim idrakimizin ötesinde çok yönleri olabileceği konusunda aklımıza yol göstermiş, düşüncemize ölçü kazandırmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Söz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 3341 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...