“Bu, benim değil, Risale-i Nur’un kerametidir. Risale-i Nur ise, Kur’ân’ın malıdır ve tefsiridir.” dedim. Üstad Hazretleri şahsıyla Risale-i Nur'u hep ayırıyor; neden? Her ilmi eser sahibi böyle diyebilir mi? Kur'an'ın malı olması bunu mecbur mu kılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela ilim, kesbi ve vehbi olmak üzere iki türlüdür. Kesbi ilimler ancak meşakkat ve gayret ile elde edilen ilimlerdir. Vehbi ve ledünni ilimler ise Allah’ın, kullarına ihsan ve ikramı ile bahşettiği ilimlerdir. Kesbi ilimleri elde etmek kural olarak herkes için aynı ve eşittir. Bunun yolu, medresede ve ilim yuvalarında tedrisat yapmaktır, çalışmaktır. Vehbi ve ledünni ilimler belli bir olgunluk ve kıvama gelen insanlara Allah tarafından verilen bir lütuf ve nimettir. Ledünni ve vehbi ilimlerin varlığı ve meşruluğu Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabittir.

İkincisi, Risale-i Nurlar vehbi bir tefsirdir. Yani Risale-i Nurlar Üstad Hazretlerinin deha ve ilminden gelen bir tefsir değil, Allah’ın bu zaman insanlarına şiddetli bir ihtiyaçtan dolayı yazdırmış olduğu İlhami bir tefsirdir. Üstad Hazretleri burada sadece bir vesile ve vasıtadır, ama sıradan bir vesile ve vasıtada değildir. Bu cihetle her alim; benim eserlerim vehbidir diyemez.

Üçüncüsü, Üstad Hazretlerinin Risale-i Nurları vehbi bir tarzda ikram-ı İlahi görmesi ve ilhamen ve ihtaren yazdırıldı demesi bir tevhit hakikatinden ileri geliyor. Yoksa şahsına bir makam ve benliğine bir pay çıkarmak için değildir. O tevhit hakikati ise insanının kendi üzerindeki nimetleri Allah’tan bilmesidir. Yoksa haksız bir temellük ile nimetleri kendine mal etmek şükür yolunu tıkayan marazi bir haldir.

İşte Üstad Hazretleri kendi üstünde var olan bütün kemalat ve nimetleri Allah’ın bir ikramı bir nimeti olarak gördüğü için fahir değil, şükür yolunu tutmuştur. Üstad Hazretlerinin Nurları ilham ve ihtar olarak görmesi bu noktadan dolayıdır. Yoksa kendine bir makam ve pay çıkarmak için değildir. Nurların çok yerinde Üstad Hazretleri tahdis-i nimeti talebelerine ders veriyor.

Bu cihetle her alim, eserlerini böyle görmelidir. Belki her alim "eserlerim vehbidir" diyemez, ama tahdis-i nimet noktasından bir ikram bir ihsan nazarı ile bakabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...