"Bu dehayı, kuşkulandırmakla an'anât aleyhine çevirmek caiz değildir." Bu cümleyi açıklar mısınız, "An'anât aleyhine çevirmek" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: Bundan on iki sene evvel Ankara reisleri, İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte namındaki eserimle mücahedatımı takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidişatları, benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi."

"Bizimle beraber çalış, dediler."

"Dedim: Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor. Sizinle beraber çalışamaz, fakat size de ilişmez."

"Evet, ilişmedim ve ilişenlere de değil iştirak, değil temayül, belki teessüf ettim. Çünkü, an'anât-ı milliye-i İslâmiye lehinde istimal edilebilir acip bir dehâ-yı askerîyi, an'ane aleyhine bir derece çevirmeye maatteessüf bir vesile oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, hususan Reisicumhurda muannid ve büyük bir dehâ hissettim ve dedim:"

"Bu dehayı, kuşkulandırmakla an'anât aleyhine çevirmek caiz değildir. Onun için, ne kadar elimden gelmişse, dünyalarından çekildim, karışmadım. On üç seneden beri siyasetten çekildim. Hattâ bu yirmi bayramdır, bir-ikisinden başka umumlarında, bu gurbette, kendi odamda yalnız ve mahpus gibi geçirdim-tâ ki siyasete bulaşmam tevehhüm edilmesin."(1)

"An’ane" burada İslam’ın farz ve sünnetlerini temsil ediyor... Konunun öncesindeki şu ifade ile an’anin ne olduğu izah edilmektedir: "Çünkü, an'anât-ı milliye-i İslâmiye lehinde istimal edilebilir acip bir dehâ-yı askerîyi, an'ane aleyhine bir derece çevirmeye maatteessüf bir vesile oldu."

Bazı hoca ve şeyhler, siyasi yollar ile o cumhurbaşkanını yola getireceklerini zannettiler, ama muvaffak olamadılar. Bilakis tahribatına hız verdiler, bu incelik yukarıdaki cümlede de ifade ediliyor. Nitekim bu siyasi kalkışmalar (Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı gibi) bahane edilerek, İslam’ın birçok şiar ve farzları kaldırılmıştır.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...