"Bu dünya darü’l-hizmettir; ücret almak yeri değildir. A’mâl-i sâlihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, âhireti dünyaya tâbi etmek demektir." İzahı nasıldır?

Soru Detayı

- Yaşadığımız sıkıntıların geçmesi için dua etmek, çaba sarf etmek yanlış mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sıkıntılar, meşakkatler, hastalık ve belalar; duanın, yakarışın, tevekkül ve teslimiyetin vakitleri oluyorlar. İnsanın aklına durup dururken maalesef dua, tevekkül ve teslimiyet gelmiyor. Allah insanın sıkıntılara karşı direncini artırmak, samimiyet ve inancını ölçmek ve test etmek için bir takım sıkıntı ve musibetler gönderiyor. İnsan da Allah’tan bu işareti alınca tevekkül ve teslimiyete bürünüyor.

Şayet insan teslimiyet ve tevekkülü değil de sadece başına gelen o sıkıntı ve beladan kurtulmayı amaç edinirse, o zaman samimiyet testinden geçememiş oluyor. Sadece nefsini ve nefsinin konforunu düşünmüş oluyor.

Mesela, hastalık, insanın aczini anlayıp Allah’ı hatırlatan ve ona tevekkül etmeyi ihtar eden bir işaret, bir vakit ve bir sembol oluyor. Sıhhat ve afiyet istemek ise, hastalık vaktinde Allah'a iltica edip acz ve zaafımızı hissetmekten ve bunu da bir sünnet ve ibadet olarak yapmaktan ibarettir. Allah zaten kuluna ne zaman afiyet vereceğini bilir, onun dayanma noktasını bilir. Bundan dolayı insanın bu noktaya odaklanması ve bütün dikkatini ve niyetini bu noktaya hasretmesi abestir.

Hasta birisinin duada sadece afiyete odaklanması, -haşa- Allah’ın rahmetini ve hikmetini itham anlamına da gelebilir. Oysa hastalık insana acizliğini hissettirmek ve İlahi rahmete odaklanmak için veriliyor.

Huzur ve mutluluk için gerekli olan fiili adımları atacağız. Çünkü bu fiili adımlar, fıtratın bir kanunu ve tekvini şeriatın birer emirleri oluyorlar. Hastalandığımızda hastaneye gitmek, ilaç almak şifa için gerekli adımları atmak vesaire bu sınıftan oluyorlar. Bu fiili adımları atmak tevekkül ve teslimiyete ihlas ve samimiyete aykırı değil, dinimizin emri olan Şafi isminin tecellisine yol bulmak anlamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...