Block title
Block content

"Bu fıkra ile dağlardan nebeân eden Nîl-i mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla,.." Bu âyetle Nil, Dicle ve Fırat ırmaklarının kast edildiğini nasıl anlıyoruz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bu fıkra ile dağlardan nebeân eden Nîl-i mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla,” ifadesi, bu âyetin söz konusu nehirleri hatırlattığını ifade ediyor. Yâni, dağlardan, taşlardan suların çıkmasının çok misâlleri vardır. Kesin olarak bir nehir ismi verilmiyor. Şu var ki, âyete konu olan olaylar Mısır’da cereyan ettiği için, öncelikle akla gelen nehir Nil nehridir. Nil nehri ise Dicle ve Fırat nehirlerine komşu sayılır.

Burada verilen temel mesaj; bu suların kaynaklarının niçin tükenmediği, nereden geldiğidir. Nehrin ismi ikinci planda kalır. Bütün nehirler İlâhî birer ihsan olarak insanların hizmetine verilmiş olmakla birlikte, Nil nehrinin özel bir önemi vardır. O kurak bölgede, Üstadımızın da ifade ettiği gibi, pek az yağan ve yerin altına varmadan kuruyan yağmur suları bu nehrin su kaynağı olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...