"Bu gelen zât, semadan geliyor, bu mektubları oradan getiriyor. Ben kim oluyorum ki, o havadisi oraya çıkarayım?" Bu ifadelere göre, Risale-i Nur'daki lahikalar da vehbi olarak mı yazılmış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bahsedilen mektuplar, Risale-i Nur'un imana dair eczalarıdır. Malum Risale-i Nur'un büyük bir kısmı mektuplar vesilesi ile neşredilmiştir.

Risale-i Nurların her cüzüne ve her risalesine mahz-ı ilham nazarı ile bakmak doğru olmaz. Birçok risale Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesi ile yazılmıştır. Mesela Muhakemat, İşaratü’l-İ’caz, Sünuhat, Münazarat gibi kitaplar Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesi ile kaleme alınmış eserlerdir.

Lahikaların büyük bir kısmı hizmet ve metoda dair bahislerden teşekkül etmektedir. Bu sebeple lahikalara ilham nazarı ile bakmak gerekmez. Ama içlerinde ilham ile yazdırılan mektuplar da bulunabilir.

Risale-i Nur Külliyatı'nın iskeletini ve temelini, Sözler, Mektubat, Lem'alar, Şualar, Mesnevi-i Nuriye, gibi eserler oluşturmaktadır. Bu temel eserlerin kahir ekseriyeti ise mahz-ı ilhamdır. Yani bu eserler Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesinden ziyade, ihtar-ı İlahi ve ilham-ı Rabbani şeklinde yazdırılmıştır.

Risale-i Nur Külliyatı'nın bir kısmının ilham ile bir kısmının da ilmi kuvve ile yazılmasında bir tenakuz ve çelişki yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...