"Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anâsıra inkılâp etmeye gidiyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükretse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiği lezzetle, Cenâb-ı Hakkın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve daimî bir lezzet ve zevk veriyor."

"Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anâsıra inkılâp etmeye gidiyor."

"Eğer şükretmezse, o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalb olur. Şükürle, zâil rızıklar, daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Şükürsüz nimet, en güzel bir suretten, çirkin bir surete döner. Çünkü, o gafile göre rızkın âkıbeti, muvakkat bir lezzetten sonra fuzulâttır."(1)

Lüb ve hülasa, kelime olarak öz ve iç demektir. Buradaki mânası ise, ahirette nimete dönüşecek olan sevap ve hasenattır. Yani manevî bir kıymeti olan ve ahirette ebedî bir nimete dönüşecek olan sevap ve hasenat öz ve lüb demektir.

Mesela, namazın bir esası bir de kışrı bulunuyor. Namazın beden ile yapılan hareketleri kışrı olurken, ondan kazanılan azim sevap, hasenat ve rızay-ı İlahî ise özdür, lübdür. Bu mâna diğer ibadetler için de geçerlidir.

Yenilen nimetlere ibadetlerle şükredilirse, manevî bir sevaba dönüşüyor ve ahirette ebedî bir nimete vesile olur. Meselâ, elmanın şükür kısmı lüb ve öz, onun maddî lezzeti ve vitamini ve posası ise yeniden toprağa karışıp gidiyor. Şayet şükür edilmez ise, elma sadece maddî bir posadan ibaret kalır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale Olan Beşinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...