"Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anâsıra inkılâp etmeye gidiyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükretse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiği lezzetle, Cenâb-ı Hakkın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve daimî bir lezzet ve zevk veriyor."

"Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anâsıra inkılâp etmeye gidiyor."

"Eğer şükretmezse, o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalb olur. Şükürle, zâil rızıklar, daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Şükürsüz nimet, en güzel bir suretten, çirkin bir surete döner. Çünkü, o gafile göre rızkın âkıbeti, muvakkat bir lezzetten sonra fuzulâttır."(1)

Lüb ve hülasa, kelime olarak öz ve iç anlamına geliyor. Hülasa ve lübbün buradaki anlamı ise, ahirette nimete dönüşecek olan sevap ve hasenattır. Yani manevi bir değeri olan ve ahirette nimete dönüşecek olan sevap ve hasenat öz ve lüb anlamına geliyor.

Mesela, namazın bir özü bir de kışrı bulunuyor. Namazın bu dünyadaki beden ile yapılan hareketleri kışrı olurken, namazdan kazanılan sevap, hasenat ve rızay-ı İlahi ise öz ve lüb oluyor. Bu mana diğer ibadetler için de geçerlidir.

Bir elmayı yedikten sonra şükredilirse, bu şükür manevi bir değer ve sevaba dönüşüyor ve ahirette ebedi bir nimete vesile oluyor. Elmanın bu şükür kısmı lüb ve öz olurken maddi lezzeti, vitamini ve fiziki posası ise yeniden evrene ya da toprağa karışıp gidiyor. Şayet şükür edilmez ise, elma sadece maddi bir posadan ibaret kalıyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale Olan Beşinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...