Block title
Block content

"Bu hilkat sayesinde, insan eğer ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, kemâlât nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şâyandır." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Cenâb-ı Hak, insanı pek acip bir terkipte halk etmiştir. Kesret içinde vahdeti, terkip içinde besâteti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. İhtiva ve ettiği âzâ, havâs ve letâifin herbirisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi; aralarında görülen sür’at, teâvün ve imdattan anlaşıldığı üzere, her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Bu hilkat sayesinde, insan eğer ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, kemâlât nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şâyandır. Ve keza, eğer enaniyet yolunu takip ederse, çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstehaktır."(1) 

Lezzet ve azapların kendi içinde çok tür ve aksamları bulunmaktadır ve insanın fıtratı bütün bu lezzetleri almaya müsait yaratıldığı gibi, bütün acı ve azapları da almaya müsait bir şekilde yaratılmıştır. İnsanın her bir aza ve duygusu bir lezzet türüne açılan bir pencere gibidir. İnsan bu duygu penceresi ile o lezzete ulaşır. Aynı ölçü azap ve acı içinde geçerlidir.

İnsanın bütün lezzet, nimet ve kemalat çeşitlerine erişip ulaşması iman ve hidayete bağlanmışken  azap, nikmet ve kusurlara sapması da inkar ve küfür hastalığına bağlanmıştır. Bu yüzden, huzur ve lezzet imanda sıkıntı ve azap küfürdedir.

İnsan her türlü huzur ve lezzeti tatmak istiyor ise, hayatını iman ile nurlandırıp ibadet ile duygularını ıslah ve terbiye etmelidir, aksi takdirde tersi bir hayata düşer.

Evet, iman mutluluğun anahtarı iken, küfür ve inkar azap ve acının anahtarıdır. Ve insan fıtrat olarak bu iki duruma ve seçeneğe göre  programlanmıştır.

(1) bk. Mesnev-i Nuriye, Hubab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...