Block title
Block content

"Bu iki şık bedihîdir; delil istemiyor, gözle görünür. Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç, ihtiyar farkı yoktur." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu iki şık bedihîdir; delil istemiyor, gözle görünür. Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç, ihtiyar farkı yoktur. Elbette, daima gözü önünde öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedî, o dipsiz, nihayetsiz haps-i münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir."(1)

“Bu iki şık bedihîdir; delil istemiyor” sözünde muhtemel iki mana var: Bu manalardan birisi; kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olmasıdır. Yani kabir mutlak anlamda iki yüzü olan bir yerdir, diğer ikinci yol ise mutlak değil kayıtlıdır. Yani günahkar bir Müslüman için kabir azap da olsa, sonunda kurtuluş olacağı için mutlak anlamda bir cehennem çukuru sayılmaz. Bu yüzden ahiret yurdu mutlak anlamda ikili bir yurttur. Ya cennet ya cehennemdir, bu iki şık bedihidir derken, kabrin bu ikili hakikatine işaret ediliyor.

Muhtemel diğer anlamı ise; bahsi geçen yerin baş kısmındaki şu önermedir: “Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek.” Buradaki iki önerme; en maddeci ve inkarcı bir adamın da inkar edemeyeceği bir önermedir. Zira kabir var ve oraya girilecek hakikati, göz önünde cereyan eden bir hakikattir, gafleti kabil olabilir; lakin inkarı kabil değildir.

İşte Üstad'ın iki açık şık dediği şey; kabir ve oraya girilecek olmasıdır. Zaten cümlenin devamında, gözle görünür ifadesi meseleye işaret eder.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

msaydin
“Bu iki şık bedihîdir; delil istemiyor” sözündeki iki şık muhtemelen ikinci ve üçüncü yoldur zaten bunlardan hemen sonra bu cümle geliyor ve devamındaki paragraflarda üstad birinci yolu ispatlıyor (çünkü zaten ikinci ve üçüncü yol bedihidir).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"Ve madem ölüm, ehl-i iman hakkında idam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrildiği, hakikat-i Kur’âniye ile gösterilmiş; ve ehl-i dalâlet ve sefahet hakkında, gözle göründüğü gibi, bir idam-ı ebedîdir, bütün mahbubâtından ve mevcudattan bir firâk-ı lâyezâlîdir". Risale-i Nur mizanlarından On Üçüncü Sözün İkinci Makamının haşiyesidir. "...ehl-i dalâlet ve sefahet hakkında, gözle göründüğü gibi, bir idam-ı ebedîdir" ifadesinden gözle görünen şıklardan birisi üçüncü yoldur (idam-ı ebedi).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"Biz en ağır cezanıza karşı kendimiz, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz diye kemâl-i metanetle bekliyoruz. Fakat bizi reddedip dalâlet hesabına mahkûm edenleri, sizi bu mecliste gördüğümüz gibi, idam-ı ebedî ile ve haps-i münferitle mahkûm ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz, onlara insaniyet damarıyla cidden acıyoruz". 12 Şuâ. Burada "sizi bu mecliste gördüğümüz gibi,... haps-i münferit (ikinci şık) ve idam-ı ebedî (üçüncü şık) cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz, belki görüyoruz" denilmiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...