"Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp, dindar Demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları, meydandaki âsar ile tahakkuk ediyor." Bu iki taife hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu iki taifeyi Üstad Hazretleri bahsin evvelinde şu şekilde izah ediyor:

"Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir câni yüzünden kırk mâsumu kesmiş, bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor..."

Birinci, belli bir ideoloji ülkeye egemen kılarak halka efendi oldukları zehabına kapılan klasik bürokrasi zihniyetidir. Üstad Hazretlerine ve İslam dinine en büyük darbeyi bu taife vurmuştur.

"İkinci hücum da: İslâmiyet milliyet-i kudsiyesini bırakıp, evvelkisi gibi, bir câni yüzünden yüz mâsumun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem biçare Türkler aleyhine, hem Demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydadan bin defa daha ziyade hakikî kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acip tehlikeyi, o sarhoşluğu ile hissedemiyor."(1)

İkinci taife ise İslam milliyetçiliği yerine Türk milliyetçiliğini esas alıp, dinsizliğe özenen milliyetçi tabakasıdır. Nitekim 1960 darbesinde bu milliyetçi geçinenler, birinci taife tarafından kullanılmış ve merhum Menderes'in asılmasına vesile yapılmışlardır.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 102. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...