"Bu itibarla, bir semere şecerenin tamamına, belki o şecerenin nev’ine, belki küre-i arza nâzırdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir meyvenin oluşması ağacın bütünü ile mümkün olduğu gibi, bir ağacın oluşması da bütün dünyadaki düzenin mükemmel bir şekilde işlemesi ile mümkündür. Doğal olarak bir meyvenin olgunlaşıp yeme kıvamına gelebilmesi için bütün kainatın bir fabrika gibi işleyip mükemmel bir şekilde çalışması iktiza ediyor. Malum güneş, toprak, hava ve su unsurları olmadan meyve teşekkül edemiyor. Demek meyvenin bu saydığımız unsurlara bakan nazır bir gözü var, denilerek bu inceliğe işaret ediliyor.

Mesela, insan bedeninde çalışan atomların hareket planı bedenin genel planı ile iç içedir. Yani bir atom hareket ederken bütün bedenin genel plan ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor. Şayet plansız ve gelişi güzel hareket etse bütün bedenin sistemi ve dengesi çöker. Bu sebeple atom her adımında ve her hareketinde bedenin genel sistemine ve uyumuna uygun hareket etmek zorundadır. Böyle bir hareketi yapabilmek için de ya atomun bütün bedeni bilir bir ilmi ve görür bir gözü var ve ona göre adım atar demek lazımdır, ya da sonsuz ilim ve görme sahibi olan Allah’ın planı ve sevki ile hareket ediyor demek lazımdır. Atomun bütün bedeni ve bedenin kainat ile olan ilişki ve münasebetlerini bilmesi imkan dahilinde olmadığına göre, geriye ikinci şık olan Allah’ın sevki ve planı ile hareket ediyor demek kalıyor.

Bilim atomun ne denli mükemmel bir plan ve denge üzerine hareket ettiğini ve bu hareketinde bütün beden ve kainat ile olan ince münasebet ve ilişkilerini biliyormuş gibi hareket içinde olduğunu kati olarak ortaya koyuyor. Yani bir zerrenin küçük bir adımı ve hareketi ile kainatın genel sistemi arasında muazzam bir denge ve ilişki söz konusudur. Bir zerreye adım attırmanın bedeli, bütün kainatı avucunun içinde tutmak ve kontrol etmekle mümkündür.

Kainat ve içindeki unsurların arasındaki mükemmel yardımlaşma, dayanışma, cevaplaşma, kucaklaşma gibi faktörler, kainat ile bir parçası hükmünde olan zerre arasında müthiş bir sistem birliğini gerektiriyor. Nasıl insan bedeninde bir aza kanser olduğu zaman bedeni öldürüyor ise, aynı şekilde kainat bedeninde çalışan bir zerre de kanser gibi sistemden huruç etse kainatın genel dengesine zarar verir hatta zincirleme bütün kainatın yok olmasına sebebiyet verebilir.

Öyle ise bir zerre adım atarken bütün kainatın genel ahvalinden ve sisteminden haberdar olması gerekir. Ya da bütün kainatı bilen ve gören bir Zat'ın emri ve sevki ile hareket etmesi iktiza eder. Birinci fikrin batıllılığı aşikar ikinci fikrin de mantıki olduğu zahirdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...