"Bu kadar icattan insanın eli kısa olduğu halde, bütün esbab-ı kâinat âciz kaldıkları bir harika küllî mu’cizât-ı kudrete 'beşer icadı' namını vermek ne kadar büyük bir hatâ olduğunu, zerre kadar şuuru bulunan anlar." Dinsiz insan fiili dua yapabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan bir fiili ve ameli gerçekleştirme noktasında zayıf ve aciz bir varlıktır, elinden hiçbir şey gelmez. İnsanın tek sermayesi cüzi iradesidir; bu irade de yaratma ve fiilleri gerçekleştirme hususunda mutlak acizlik içindedir. Bu yönde tasarrufu çok az ve dardır. İnsanın böyle bir mahiyette yaratılmasının hikmeti; Allah’ın isim ve sıfatlarına mazhar ve makes olabilmesi içindir.

İnsan nihayetsiz acizlik hissi ile aciz olmayan sonsuz kudret sahibi bir Zat'ı tanır ve bilir; nihayetsiz şeylere muhtaç olması ile her şeyde muhtaç olmayan sonsuz zenginlik sahibi Zat'a intikal eder.

Fiili dua; Allah’ın kainata koymuş olduğu kanunlara ve tertibe aynı ile uymak demektir. Kim kainata konulmuş olan bu kanun ve tertibe uyarsa, fiili duayı ifa etmiş ve karşılığını dünyevi nimetler olarak bizzat bu dünyada almış olur. Kafirlerin bu kanunlara riayet edip dünya nimetlerine erişmeleri, fiili duanın ifa edilmesi için kafidir; ayrıca bir de iman şuuru ile Allah’a dua etmesi gerekmiyor.

Yani kafir ne kadar inkar edip küfür içinde de olsa, kanunlara riayet etmekle, yani hal dili ile "Allah’ım, ben kanunlara uymak ile dediğini yaptım, sen de vaadini, yani dünya nimetlerini gerçekleştir." demiş oluyor. Kafir bunu dili ve aklı ile söylemese de, hali ile söylemiş oluyor. Saat nasıl şuuru ve haberi olmadığı halde insanlara zamanı bildiriyor ise, kafir de haberi ve şuuru olmadığı halde hali ve fiili ile dua etmiş oluyor; ama mükafatını peşinen burada alıyor, imansızlığın cezasını ahirette görecek.

Nitekim Avrupa ve kafirler bu fiili duayı çok iyi ifa ettikleri için, dünya nimetleri konusunda bizi geçmişler. Birçok keşiflerin onların eli ile olması bu sırdan dolayıdır. Ama halihazırdaki İslam toplumları ne fiili duayı ne de kavli duayı tam ifa etmedikleri için, hem dünyalarını hem de ukbalarını imha ediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...