Block title
Block content

"Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir." Buradaki "kahramanlığın inkişaf etmesi" nasıl olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i istimal edilir."(1) 

Burada kahramanlığın inkişaf etmesi, bu hissiyat ve duygunun yönünün dünyadan ahiret ve ukbaya çevrilmesi anlamındadır. Yoksa o duygu zaten fıtri olarak mükemmel bir şekilde her annede mevcuttur. Ama ekseri anneler o duyguyu ahirete tevcih edemeyip yanlış ve yersiz yerlerde heba ediyor.

Mesela, dünyevi bir tehlike karşısında canını evladına siper eden bir anne, uhrevi tehlike karşısında aynı kahramanlığı gösteremiyorsa, bu kahramanlık eksik ve yanlış oluyor. İşte annelerin bu nazarlarını ve fedakar duygularını doğru kanalize edip yönünü ahirete çevirebilirsek, o zaman kahramanlık duygusu tamam ve kemal olmuş olur. Kahramanlığın inkişaf etmesi de bu manayadır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş
Yükleniyor...