Block title
Block content

"Bu kainatta tasarruf eden, en cüzi şifayı ve en küçük bir şükrü nazara alan, sinek kanadı gibi en az bir sanatı başkalarına havale etmeyen..." cümlesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insan-ı gafil! Gel bir kere düşün ve bu risalenin üç makamında beyan edilen Üç Meyve, Üç Muktazî, Üç Hücceti nazara al, bak ki, bu kâinatta tasarruf eden ve en cüz'î bir şifayı ve en küçük bir şükrü dahi nazara alan ve sinek kanadı gibi en az bir san'atı başkalarına havale etmeyen ve vermeyen ve lâkayt kalmayan ve en basit bir tohuma bir ağaç kadar vazifeler ve hikmetler takan ve kendi Rahmâniyetini ve Rahîmiyetini ve Hakîmliğini her bir san'atıyla ihsas eden ve kendini her bir vesileyle tanıttıran ve her bir nimetle sevdiren bir Sâni-i Kadîr, Hakîm, Rahîm, Alîm, hiç mümkün müdür ki ve hiçbir cihetle kabil midir ki, kâinatı mânen istilâ eden mehâsin-i hakikat-ı Muhammediyeye (a.s.m.) ve tesbihat-ı Ahmediyeye (a.s.m.) ve envar-ı İslâmiyeye karşı lâkayd kalsın?"(1)

Allah kainattaki büyük küçük, ağır hafif, uzun kısa, geniş dar olan her şeyi kendi irade ve kudreti ile yaratıp idare ediyor. En küçük, en hafif, en kısa ve en dar olan bir şeyi bile sebeplere ve tesadüfe bırakmıyor. Her şeyle eksiksiz ve kusursuz bir şekilde alakadar olup onları icat ve tedbir ediyor. Üstad Hazretleri bu yüksek ve geniş hakikate şifa, şükür ve sinek kanadını örnek olarak veriyor.

Evet, küçük bir kedinin hastalığını görüp ona şifa gönderen, basit bir insanın memnuniyet ve şükrünü görmek için koca kainatı ona sofra gibi seren ihatalı ve kuşatıcı bir kudret ve merhamet, elbette Hazreti Muhammed (asm) gibi kainatı istila eden bir nura ve kulluğa ilgisiz ve lakayt kalamaz.

Özet olarak, küçük bir hadiseye önem verip o hadisenin her ihtiyacına cevap veren bir kudret ve merhamet, elbette çok büyük ve her yeri kuşatmış bir hadiseye ilgisiz ve lakayt kalamaz. Cüzü görüp küllü görmemek kabil değildir. Sineğin kanadını ihtimam ile yaratsın, göklerin ve yerin yaratılmasına karışmasın, bu mümkün ve akılcı değil demektir. 

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...