Block title
Block content

"Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir... Kitaplar ise, Kur’ân’da işaret olunan ilmü’s-sema ve ilmü’l-arz ve ilmü’l-beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir." ifadelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kitaplar ise, Kur'ân'da işaret bulunan ilmü's-sema ve ilmü'l-arz ve ilmü'l-beşeri tahkikle bir nevi tefsirdir."(1)
Kitaplar, makalelerin içindeki muhtelif konular ve meselelerdir. Mesela; birinci makaledeki on iki mukaddeme ve sekiz mesele kitaplar sınıfındandır.
İkinci makaledeki on iki mesele de kitaplar sınıfındandır. Üçüncü makaledeki beş meslek de kitaplar sınıfındandır.
Özetle makaleler ana başlık, kitaplar ise bu ana başlık altındaki muhtelif konulardır. Üstad Hazretleri bu kitaplara numune olarak bu cümleyi söylüyor: “Kur'an'da işaret olunan ilm-üs sema ve ilm-ül arz ve ilm-ül beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir."
(1) bk. Muhakemat, Mukaddeme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...