Block title
Block content

"Bu Kuddüs Nüktesi Otuzuncu Söz'ün Zeylinin Zeyli olması münasiptir." deniyor. Otuzuncu Söz'e baktığımızda zeyl görmüyoruz. Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsm-i Kayyum bahsinin başında geçen şu ifade bize bir kapı açmaktadır:

"İsm-i Hayy'ın bir hülâsası, Nur Çeşmesinin bir zeyli olmuş. Bu ism-i Kayyûm dahi, Otuzuncu Söz'ün zeyli olması münasip görüldü."

Bu cümleden yola çıkarak, Kuddüs ismi de aynı şekilde, Otuzuncu Söz'e zeyl olmuştur. Ama Otuzuncu Söz'ün sonunda bu ilave ayrıca ifade  edilmemiştir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...