"Bu kuvvetli Asya ve Rumeli tarlası çok şübban-ı vatan mahsulü vereceğinden kaviyyen ümidvarız." İzah? Burada geçen "Asya"dan maksat; Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Orta Asya, "Rumeli"den maksat da Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi Müslüman devletler mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu zaman-ı mazide insan istidad-ı gayr-ı mütenâhîye mâlik iken, o kadar dar ve mahdut daire içinde hareket ediyordu ki, güya insan iken hayvan gibi yaşadığından, efkâr ve ahlâkı o daire nispetinde tedennî etmiş ve mahsur kalmıştı. Şimdi bu şer'î hürriyet-i âdilâne eğer yaşasa ve bozulmazsa, fikr-i beşerin ağır zincirlerini paralamakla ve istidad-ı terakkiye karşı setleri hercümerc ederek o küçük daireyi dünya kadar tevsi edebilir."

"Hattâ benim gibi bir köylü adam, Süreyya kadar ulvî olan idare-i umumîyi nazara alacak, âmâl ve müyûlâtın filizlerini orada bağlayacak. Ve her bir fiil ve tavrının orada bir ihtizaz ile ziîmedhal bulunacağından, himmet Süreyya kadar teâlî ve ahlâkı o derece tekemmül ve efkârı memalik-i Osmaniye kadar tevessü edeceğinden, Eflâtunları, İbn-i Sinaları ve Bismarkları, Dekartları ve Taftazanîleri inşaallah geri bırakacak. Bu kuvvetli Asya ve Rumeli tarlası çok şübban-ı vatan mahsulü vereceğinden kaviyen ümitvarız."(1)

"Rumeli" Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa kıtasındaki kısmıdır. Asya kıtası ise, nerde ise bütün İslam topraklarını içine alan geniş bir kıtadır. Bu kıtayı sadece Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler ile sınırlandırmak doğru olmaz.

Üstadımız bu paragrafta İslam aleminin verimli bir arazi olduğunu, şartların da yardımı ile ileride çok büyük ilim adamlarının ve sağlam iradeli gençlerin çıkacağına ve bu toprakların yeniden ihya olacağına işaret eder.

Burada özellikle ihtizaz yani aksiyon, ahlak ve düşünce kavramlarına vurgu yapılıyor. Bu üç kavram geliştikçe İslam medeniyeti de gelişecek inşallah.

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
《Asya kıtası ise, nerde ise bütün İslam topraklarını içine alan geniş bir kıtadır. Bu kıtayı sadece Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler ile sınırlandırmak doğru olmaz.》 Demişsiniz de.. Benim kastettiğim, Âlem-i İslâm'ı ayağa kaldırma anlamında idi.. Mesela Üstad diyor ya; "Âlem-i İslâm'ın kapısının kilidi Türkiye'dir.. Bu kilit Âlem-i İslâm üzerine açılır.." (Said Özdemir Ağabey, Hatıralarından..) Bu mânâda demiştim.. Mesela söyle bir genelleme yapılabilir mi?.. Türkiye önderliğinde Azerbaycan, Katar ve Pakistan'ın desteği ile Âlem-i İslâm'ın ittihadı sağlanabilir.. Elbette diğer ülkeler de mühim ama sanki bu 4 ülke daha öne çıkıyor.. Diğer Arap ülkelerinin tam bir bağımsızlığı yok.. ABD ve İngiltere'ye bağlı halde.. Filistin olayında ses çıkarmıyorlar.. Bu durum hakkında bir cevap verebilir misiniz?.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu da bir bakış açısı olabilir ama koca Arap alemini es geçmek olmaz. Ve Arapların bu durumu sürekli böyle gidecek diye bir kaide de bulunmuyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...