Block title
Block content

"Bu memleket insanlarının makine-i tekemmülâtının buharı diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri ziya-yı İslâmiyet ile neşvünemâ bulacaktır." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asya, Afrika ve Rumeli (Anadolu) toprakları, Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerdir. Ve bu bölgede yaşayan Müslümanların maddi ve manevi gelişmeleri ancak din ile mümkündür, deniliyor.

Asya, Afrika ve Rumeli (Anadolu) tarlaya, bu coğrafya insanları da çiçeklere benzetiliyor. Lakin bu çiçeklerin yeşerip büyümesi ancak İslam ışığı ve nuru ile mümkündür, deniliyor.

Batı toplumlarını maddi anlamda ayağa kaldıran bilimin ışığı idi. Lakin doğu toplumlarının kalkınması bilim ışığının yanında bir de din ışığı ile mümkündür. İkisinin imtizacı olmadan bu coğrafyanın inkişaf edip dirilmesi mümkün değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...