"Bu merhum kardeşimizin Nur’a aid müteaddid vazifelerini tamamen görecek ve şâkirdlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihab edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar... Ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu merhum kardeşimizin Nura ait müteaddit vazifelerini tamamen görecek ve şakirtlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihap edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar, o vazifeleri taksimü'l-a'mâl suretinde her bir şakirt bir vazifesini yapmaya başlasın. Demirbaş Ali Osman, bu vazife Isparta'da sana düştü. Hem oradaki kardeşlerin meşveretiyle, onun yeri boş kalmamak için Nurla onun gibi çok alâkadar birisi, şimdilik Denizli Hüsrev'i vaziyetini alsın. Ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin, tâ hakikî sahip çıkasıya kadar."(1)

Bulunduğu bölgenin rüknü ve erkanı konumunda olan ağabeyler vefat edince -Hasan Feyzi ve Hafız Ali ağabeyler gibi- Üstad Hazretleri onların yerine aynı hizmet sinerjisini oluşturacak yeni Nur talebelerinin geçmesini arzu ve tavsiye ediyor. Buna teşvik etmek için de kendi hediye ettiği takkeyi o hizmete bir sembol olarak tayin ediyor.

Bu takke meselesine tasavvuftaki şeyhin müridine sembolik bir eşyayı vermesine benzer bir vaziyet nazarı ile bakabiliriz, yoksa o takkenin kutsi bir durumu bulunmuyor. Hediyeden ziyade, hediye edenin manevi ağırlığı ön plana çıkıyor.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 141. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...