"Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz." Kusur ve ayıpları görmemeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her insanın zaafları, kusurları ve ayıpları olabilir; bu insan olmanın bir gereğidir. Şayet biz bu kusur ve ayıpları hoş görmeyip sahiplerine karşı kin ve düşmanlık beslersek, o zaman bizim güçlü bir cemiyet ve sağlam bir toplum olmamız mümkün olmaz. "Kusursuz dost arayan dostsuz kalır." sözü de bu inceliğe işaret ediyor.

Öyle ise güçlü bir cemiyet ve sağlam bir toplum olabilmemiz için, insanların kusurunu ve ayıbını hem hoş göreceğiz hem de bu kusur ve ayıpları serrişte (açığa çıkarıp başa kakma) ederek, toplumsal bağları koparmayacağız.

Tabi buradaki "kusur ve ayıp" kamusal suç ve günahlar anlamında değildir. Çünkü kamusal suçlar ve büyük günahlar hukukun alanına giren meselelerdir. Mesela, birisi cinayet işlese kısas gerekir zina etse recm edilir vs.

Buradaki kusur ve ayıplar, daha ziyade beşeri ve şahsi eksikliklerdir. Hatta toplumu ilgilendirmeyen ve gizli işlenen günahlar da serrişte edilmemelidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...