"Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, İkinci ve Üçüncü Meyve’yi ve âhirdeki Hâtime’yi ve Hâtime’den iki sahife evvelki Mesele’yi dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle." Tam olarak nasıl okumalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bu risalenin kıymetini anlamak istersen...” ibaresinde kati bir şekilde değil de daha verimli bir şekilde istifade etmenin bir metoduna işaret ediliyor.

"Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve'yi ve âhirdeki Hâtime'yi ve Hâtime'den iki sayfa evvelki Mesele'yi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle."(1)

Üstad Hazretleri burada ilk olarak İkinci ve Üçüncü Meyve, daha sonra “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir.” ile başlayan Hatime, en son olarak da hatimeden iki sayfa evvel denilen “ÜÇÜNCÜ ALÂMET VE HÜCCET Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ile işaret edilen, had ve hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir.” kısmını dikkat ile mütalaa etmeyi tavsiye ediyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...