"Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, İkinci ve Üçüncü Meyve’yi ve âhirdeki Hâtime’yi ve Hâtime’den iki sahife evvelki Mesele’yi dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle." Tam olarak nasıl okumalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bu risalenin kıymetini anlamak istersen...” ibaresinde kat’î bir şekilde değil de daha güzel bir şekilde istifade etmenin bir usulüne işaret ediliyor.

Üstad Hazretleri burada ilk olarak İkinci ve Üçüncü Meyvenin okunmasını, daha sonra “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir” ile başlayan Hatimeyi, en son olarak da hatimeden iki sayfa evvel denilen “ÜÇÜNCÜ ALÂMET VE HÜCCET Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ile işaret edilen, had ve hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir” kısmını dikkatle okumamızı ve mütalaa etmemizi tavsiye ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...