"Bu sayede Nur mekteb-i irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti." "Nur mekteb-i irfanı" ifadesinden ne anlamalıyız? Sadece iman hakikatleri kazanılmıyor Risalelerle sosyoloji, psikoloji pedagoji vs. de mi bir şahsiyet kazandırıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların esas sahası iman ve buna mebni olan ibadet ve ahlaktır. Sair ilim dalları ve sahalar çekirdek ve nüve şeklinde bulunur. Bu yüzden diğer ilim dallarının teferruat ve detaylarını Risale-i Nur'da aramak yanlış ve hatalı olur.

Şahsiyet kazandırmayı akademik kariyer şeklinde değerlendirirsek, Risale-i Nurlar imanın dışındaki diğer sahalarda tam bir akademik kariyer kazandırmaz. Lakin o ilim dalları hakkında bizi genel ve nüve anlamında bilinçlendirir.

Mesela, hadis ilminin hayati esasları Risale-i Nur'da dağınık bir şekilde mevcuttur. Bunlar bir eserde toplanıp şerh edilse, çok mükemmel ve kapsamlı bir "usul kitabı" ortaya çıkabilir. Lakin hadis ilmini bütünü ile bu kitaptan tedris etmek mümkün olmaz. Zira bu kitap hülasa ve nüve şeklindedir. Diğer ilim dallarını da buna kıyas edebiliriz.

Şahsiyet kazandırmayı kamil ve olgun bir insan şeklinde telakki edersek, evet Risale-i Nur'un terbiyesinden geçmiş bir insan en şahsiyetli ve ahlaklı bir insan demektir. Zira kemal ve ahlak, sağlam bir imana mebni ve onun ile kaimdir. İman bir form, ahlak ve şahsiyet ise onun üzerinde bir desendir. Risale-i Nurlar iman formunu bu zamanda kemali ile tesis ettiği için, kemal ve ahlak da o nispette mükemmel olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...