"Bu senenin aynı tarihine tevafuk eder ve bizi çok istiğfara davet ve emreder ki, nurunuz tamam olsun ve Risale-i Nur noksan kalmasın." cümlesini izah eder misiniz? Bir de neden "dua edin" değil de "istiğfar edin" denilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" وَاغْفِرْ لَنَا ["Bizi Bağışla." (Tahrîm, 66/8)] cümlesi tam tamına bin üç yüz altmış iki eder. Bu senenin aynı tarihine tevafuk eder ve bizi çok istiğfara davet ve emreder ki, nurunuz tamam olsun ve Risale-i Nur noksan kalmasın."(1)

Hicri 1362 tarihi miladi 1943 yılına tekabül ediyor. Bu tarihte her zamanki gibi yine Nur hizmetinin önü engellenmek isteniyor. Özellikle Ayetü’l-Kübra Risalesi'nin bastırılıp çoğaltılması dinsiz komitenin hoşuna gitmiyor ve büyük bir hücum planı hazırlıyorlar. Üstad Hazretleri de bu büyük plana karşı dergah-ı İlahiye’ye karşı tövbe ve istiğfar ile iltica edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İstiğfar, duanın kabul edilmesinde önemli bir mukaddeme, gerekli bir temizlenmedir. Duadan önce istiğfar etmek sünnettir. Bu hususu Üstad Hazretleri bahsin öncesinde şu şekilde ifade etmektedir:

“Ve Âyetü'l-Kübrâ'nın tab'ı sebebiyle müsaderesi onun parlak makamına nazar-ı dikkati her taraftan ona celb etmesine bir ilânname telâkki ediyorum...”

* * *
O dönemde Risale-i Nur'un telif ve teksir edilmesi asıl vazife idi ve bunun için tövbe ve istiğfar gerekiyordu. Malum tövbe ve istiğfar manen temizlenmek ve paklanmak anlamına geliyor ki ubudiyetin ilk şartı ve ilk aşamasıdır. Manen temizlenmeyenler manen muvaffakiyete erişemezler. Bu yüzden Üstad Hazretleri o dönemdeki şakirtlerine manen istiğfarda bulunmalarını tavsiye ediyor.

Bu genel geçer manevi kaide günümüzde de caridir. Günümüzde Risale-i Nur açısından en mühim hizmet ve en önemli vazife Risale-i Nur'u okumak, yaşamak ve anlatmaktır ki bu temel vazifeleri safi bir şekilde ifa edebilmemiz için manen istiğfar ve temizlenmek ile mümkündür. Yani istiğfar o dönem için nasıl elzem ise günümüz içinde elzemdir. Manen kirli olan birisinin başkasının manen temizlenmesine vesile olması pek mümkün değildir.

Malum, günümüzde günah rüzgarları çokça esmekte ve bizleri bir şekilde kirletmektedir. Bu kirleri istiğfar ile temizlemez isek hem manevi hayatımız riske girer hem de tebliğ hayatımız tesirsiz kalır.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...