"Bu şiddet, nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor; ihtiyatlı davranınız." vehme bakıyor, ne demektir? Nefis, heva, his ve vehim birleşerek mi saldırıyorlar? Bunlara karşı ihtiyatlar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı, zararlı, süflî şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefs-i emmâre bulunur. Bazı da hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder. Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı itham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar. Onun için bazan şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet, nefis ve hevâ ve his ve vehme bakıyor; ihtiyatlı davranınız."(1)

Nefis zaten insanı helakete sürükleyen baş düşmandır. Heva ise nefsin zararlı ve günah olan arzuları ki bu da insanın en büyük düşmanıdır. Vehim de şeytanın insanı şek ve şüpheye düşürme hilesi ve arzusudur.

Vehimler daha ziyade insanın imanını taciz eden ve akla atılan şeytani kuruntular oluyorlar ama sonuçta nefis ve heva gibi bu da zararlıdır. Çok insanlar bu tarz vehim ve kuruntular yüzünden manevi alemini kirletip yoldan sapabiliyorlar.

Bu sayılan nefis, heva, vehim ve olumsuz hislerin hepsi bir araya geldiğinde ya da ayrı ayrı taciz ettiklerinde insanın karşısında ciddi ve tehlikeli birer düşman haline geliyorlar. Tahkiki ve kuvvetli bir iman ancak bunlarla baş edebilir.

İnsandaki nefis, heva, his ve vehim kolay kolay iman ve iradenin emrine girmediği için sert, şiddetli ve hakaret içeren ifadeler bunlara karşı sarf ediliyor. Yani siz Risale-i Nur'da geçen suçlayıcı ve sert ifadeleri kendi üzerinize değil, bu söz ve nasihat dinlemeyen nefis ve heva ve his ve vehim gibi aşağılık duygulara verin, demek istiyor.

"İhtiyatlı davranınız" ifadesi ise, "Benim imanım sağlam, farzları yapıyorum, büyük günahları işlemiyorum, öyle ise o sert ve suçlayıcı ifadeleri hiç üzerime almam." diyemezsiniz. Çünkü insanın imanı ne kadar sağlam olursa olsun, nefis ve hevâ ve his ve vehim gibi duygular imanı dinlemeyebilir, bizi büyük bir riskin içine çekebilir. Bu sebeplerden dolayı nefsimizi temize çıkaracak yaklaşım ve tutumlardan şiddetle kaçınmalı, bu hususta ziyadesi ile ihtiyatlı olmalıyız.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...