"Bu söz, iki âlî makam ve bir parlak zeylden ibarettir." cümlesinde zikredilen "iki âli makam" ile "bir parlak zeyl"den maksat nedir? On Yedinci Söz'ün Ana Konusu ve Teması Nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci ve İkinci makamlar zaten belirtilmiş bulunuyor. Parlak Zeyl diye özel bir bölüm görünmüyor. Bu bölümün ise İkinci Makamın sonunda Yuşa Tepesine yazılan İki Levha ile başlayan ve On Sekizinci Söz’e kadar devam eden kısım olduğu anlaşılıyor.

On Yedinci Söz'de "Dünyadaki ölüm ve ayrılıklar, her şeyi kuşatan bir rahmetle nasıl açıklanabilir?" sorusuna cevap veriyor.

Zaman ipine asılan her bir dönem veya nesil, Allah’ın isim ve sıfatlarının gösterilmesi ve ilan edilmesinde bir resmi geçit gibidir. Onlar yokluğa ve hiçliğe değil, vazife paydosundan sonra asıl vatanlarına gidiyorlar. Demek ölüm rahmet manasına uygundur.

Ölümün rahmet ve güzel yüzünü tarif ve musibetlerin insanı ölüme hazırlaması ile ölümün acısının hafifletilmesi izah ediliyor. Hatta ölümün bir nimet olduğu vurgulanıyor.

İkinci Makam: Tevekküle dair bir nazım.

Siyah Dutun Bir Meyvesi: Ölüm ve âhirete Kur'ân'ın ışığında bakış.

Kalbe Farisî Olarak Tahattur Eden Bir Münacat: Dünyanın faniliğine dair bir nazım: Önce gafletle bakış ve yakınma, sonra tevekkülle sükûna eriş.

Birinci Levha: Gaflet ehlinin dünyaya bakışı.

İkinci Levha: Hidayet ehlinin dünyaya bakışı.

Barla Yaylası, Çam, Katran, Ardıç, Karakavağın Bir Meyvesi: Farsça bir tefekkürname ve açıklaması.

On Yedinci Söz, ana hatlarıyla bunlardan teşekkül etmiş bir risaledir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...