Block title
Block content

"Bu taassub-u dinî bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti." sorusunun cevabını açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i bid'a diyorlar ki: 'Bu taassub-u dinî bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti.'"

"Elcevap: Yanlışsınız ve aldanmışsınız! Veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa, dinine mutaassıptır. Hattâ bir âdi Bulgara veya bir nefer-i İngilize veya bir serseri Fransıza, 'Sarık sar. Sarmazsan hapse atılacaksın.' denilse, taassupları muktezasınca diyecek: 'Hapse değil, öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım.'"

"Hem tarih şahittir ki, ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamana nisbeten terakki etmiş; ne vakit salâbeti terk etmişse, tedennî etmiş. Hristiyanlık ise bilâkistir. Bu da mühim bir fark-ı esasîden neş'et etmiş."(1) 

Üstad Hazretleri burada iki yönlü bir cevap veriyor:

Birincisinde; Avrupa’nın dininde mutaassıp olup olmadığını değerlendiriyor ki, Avrupa dininde gayet mutaassıptır, denilerek örneklerle bu önerme ispat ediliyor.

İkincisinde ise; Müslümanlar ne zaman İslam’a sımsıkı sarılmış ise terakki etmişler, ne zaman İslam'dan uzaklaşmış ise gerilemişlerdir. Emevi, Selçuklu ve Osmanlı bunun en bariz ve kati bir örneğidir. Zira İslam akıl ve fenne engel değil, bilakis akıl ve fenni teyit ve takviye ediyor. Lakin durum Hristiyanlıkta tersinedir, tarihte kilisenin bilim ve fen adamlarına uyguladığı mezalim meydandadır.  

İslam ile Hristiyanlığı aynı kefeye koyup böyle fasit önermelerden hüküm çıkarmak haksızlık ve ahmaklıktır. Fransız ihtilalinden sonra, Avrupa kiliseye bir ayar çekerek, içtimai ve siyasi hayattan soyutladı. Yoksa bütün bütün dinini hatta dinindeki taassubunu terk etmiş değiller.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Kısım | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2206 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...