"Bu uzaklık, arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zâtîdir, aksi halde rütebî ve tefekkürîdir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek burada arz ile semavat arasında bir uzaklık vardır. Bu uzaklık, arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zâtîdir, aksi halde rütebî ve tefekkürîdir. Yani semavatın hilkati birinci ise de, tefekkürce rütbesi ikincidir; arzın hilkati ikinci ise de, tefekkürü birincidir. Yani, evvelâ arzın tefekkürü, sonra semavatın tefekkürü lâzımdır."(1)

Buradaki uzaklık ve yakınlık insana göredir ve tefekkür açısındandır. Yani sema dünyaya göre insana daha uzaktır, bu yüzden insan ilk önce dünyayı tefekkür eder, sonra semaya intikal eder. Ama yaratılma açısından sema dünyadan önce gelir.

Semanın yaratılma açsından önce geldiğini şu ayet ifade etmektedir:

"Yeryüzünde ne varsa sizin için O yarattı. Bundan başka semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir."(Bakara, 2/29)

Dünyanın tefekkür açısından birinci sırada olmasına işaret eden ayet de şu şekildedir:

"Sonra da yeri yayıp döşedi." (Nâziât, 79/30)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi 29. Âyet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...