Block title
Block content

“Bu vazifeleri hakkıyla eda edenlerin darüsselâma davet edilip, ikramat-ı İlâhiyeye mazhar olacakları” ifade edilmektedir. Cennet ile darüsselam arasında bir fark var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Darüs’s-selâm, cennetin bir sıfatı ve bir başka ismidir; “selamet evi, selamet yurdu” manasına gelir. Buradaki “selamet” kelimesi, öncelikle, cehennem azaplarından kurtulup selamete kavuşma manasına geldiği gibi, bu dünyada çektiğimiz her türlü sıkıntı, hastalık, çile ve meşakkatlerin hiçbirinin,  “selamet yurdu olan cennette” bulunmadığını da ders veren müjdeli bir ifadedir.

“Def-i şer, celb-i nef’a müreccahtır.” (Şerrin giderilmesi, menfaatin elde edilmesinden daha önde gelir.) hükmünce “nev-i beşerin en büyük meselesi Cehennemden kurtulmaktır.”(1)  ve  darüs’selâma kavuşmaktır.

Darüs’s-selâma davet edilenler bu kurtuluşun zevkine ermekle kalmayacak, ayrıca nice “ikramat-ı İlâhiyeye mazhar olacaklardır.”

Böylece, cennette her iki zevk, yani cehennemden kurtulmakla saadete mazhar olmanın zevki, kahırdan kurtulup lütfa ermenin zevki, kâfirlerle, şeytanlarla ve putlarla birlikte yanmaktan kurtulup peygamberlere, salihlere komşu olmanın zevki, daimî karanlıktan kurtulup ebediyen nur içinde olmanın zevki birlikte tadılacaktır.

(1) bk. On Birinci Şua, Sekizinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...