Block title
Block content

"Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir." Daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyet ile açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, Risale-i Nur’un bu mealdeki cümlelerinin mânâsı budur ki: Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir."

"Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın, kocasında fenalık ve sadakatsizlik görse, o da kocasının inadına, kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askeriyedeki itaatin bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîrüzeber olur. Belki o kadın, elinden geldiği kadar kocasının kusurunu ıslaha çalışmalıdır ki, ebedî arkadaşını kurtarsın."(1)

Aile mutluluğu, dünya ve ahiret saadeti ve kadınların karakter ve kabiliyetlerinin müspet anlamda gelişip ilerlemesi, ancak ve ancak İslam dairesinde geçirilen bir hayat ile mümkündür.

Daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyet; İslam şeriatının belirlemiş olduğu haram ve helallere riayet etmek ve bu çerçeve de Peygamber Efendimiz (asm)'in sünneti ve yaşam biçimini kendine model ve rehber yapmak şeklide tercüme edebiliriz.

Kadınları, heva ve heves noktasında serbest bırakıp açıklık ve saçıklık ile onları şımartmak terakki değil tedennidir. Batı medeniyeti kadına bu yönde bir özgürlük bahşediyor ve insanlığın ahlakının sükût etmesinde önemli bir faktör oluyor.

Kadın Allah’ın emirlerini yapar, yasaklarından kaçınır ve iffetini korur ise, o zaman terakki eder ve fıtratındaki kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş olur.

Müslüman kadının rehber ve modeli Hazreti Hatice, Fatma ve Ayşe gibi mübarek annelerimizdir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...