Block title
Block content

"Bu zamanda bedihiye ve ulûm-u âdiye sırasına girmiş pek çok mesail var; zaman-ı mazide gayet nazarî ve hafî ve burhana muhtaç idiler..." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu zamanda teknoloji ve fen çok geliştiği için, eski zamanlarda bilinmesi ve anlaşılması  mümkün olmayan çok şeyler, bu zamanda sıradan ve herkesin malumu haline gelmiştir. Mesela tıp ilmi çok geliştiği için, eski dönemlerde tabiplerin dahi bilmediği mikrobu, şimdi cahiller hatta çocuklar dahi biliyorlar.

Şimdi herkesin bildiği ve malumu olan şeyleri eski zamandaki insanların, hatta o dönemin  bilim adamlarının dahi  bilememesi, onların eksikliğinden ya da zekasızlıklarından dolayı değil ,o zamanın teknik ve fenninin yeterince gelişmemesinden dolayıdır. Yani o dönem insanları o dönemin mahkumu olduğu için, o şeyleri bilemiyordu. Yoksa İbn-i Sina bu zamanda olsa idi yine tıbbın babası olurdu.

Fen ve teknoloji tedricen yani yavaş yavaş gelişen bir sahadır. Her dönem bu ilme bir katkı sağlar, ama en son dönem  bir önceki dönemden daima bir adım öndedir. Mesela yüz yıl önceki araba ile şimdiki araba arasında çok fark vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...