Block title
Block content

"Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır." İmana hizmetin "ihsan" olmasını açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhsanı iki şekilde anlayabiliriz. Birisi, imanı kurtarmanın hem birey için hem de toplum için bir ilahi nimet olmasıdır. Ki çok insanlar büyük bir gaflet içinde bu vazifeden habersiz yaşıyorlar. Demek imanı kurtarmak yolu her insan için büyük bir İlahi ödül ve nimet hükmündedir. Allah bizi bu yoldan ayırmasın.

İkincisi, insanların imanının kurtulmasına vesile olmak, insanlara büyük bir ihsan büyük bir iyilik etmek anlamını taşıyor. Öyle ya birisinin imanına vesile olmak güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır ve o insana en büyük bir ihsanda bulunmak manasına gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...