"Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun âyinesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücudları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetdar bâki, müteaddid vücudları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın vücudu zaman ve mekan nehrine tabi olduğu için, sürekli değişen ve akan bir konumdadır. Yani her bir saniyede yaşayan vücut bir sonraki vücut ile aynı değildir, her an eskisi kaybolur yenisi yerine gelir. Dikkat ile bakıldığında ve saniye bazında değerlendirirsek, bir saat içinde insan üç bin altı yüz vücuda sahip oluyor ve tekrar onları kaybediyor. Üstelik o saniyeler içindeki varlık mertebeleri diğerlerinden tamamen farklıdır. Hal böyle olunca, insan her an bir şeyler kazanırken bir şeyler de kaybediyor.

İşte bu ince muhakeme neticesinde insan kaybettiği bu varlıklara üzülürken, ayet imdada yetişip diyor ki; merak etme senin elinden zaman nehrinin çaldığı o varlık mertebeleri beka aleminde bir çekirdek olup orada ebedi varlık ağaçları şeklinde tekrar yeşerecekler. Bir saniyede mazhar olunan varlık mertebesi kaybolmuyor, sadede muhafaza için saklanıyor.

Hatta bazen olur ki o bir iki saniyelik vücut mertebesi bize ebedi bir hazine ve ebedi bir servet kazandırır şöyle ki: İnsan ihlas ile bir iki saniye Allah’ın rızasına mazhar olsa, belki Allah o bir iki saniyelik vücutta kazanılan ihlas ile bizi affedecek ve bize ebedi cenneti ikram edecek. O vücut mertebesi ve anı bir çekirdek olup bütün cenneti netice verecek. Hiçbir şey zayi olmadığı gibi bizim o anlık vücut mertebelerimiz de zayi olmuyor, öyle ise o anlarımızın kaybolmasından elem çekmemeliyiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...