"Bugünde, mele-i âlânın arzda medar-ı süruru,/ Bugünde, sekene-i arzın mele-i âlâda medar-ı iftiharı." İzah eder misiniz? Gök sakinleri Üstad'ı takdir mi ediyor, bu hususta hadis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbn-i Abbâs (radıyallahu anh) der ki: “Hazret-i Ömer Müslüman olduğu zaman, Cebrâil (aleyhisselâm) gelip:

"Ey Muhammed! Semâ ehli Ömer’in Müslüman olması sebebiyle birbirlerini müjdelediler." dedi.”(1)

Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle dediğini işittim:

"Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfar ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir."(2)

Bir fertte sabit olan bir şey o ferdin türünde de sabit olur. Sahabeler hakkındaki meleklerin bu teveccühü makam ve derecesine göre, diğer alim ve evliyalarda da sabittir. Hatta umumi sıfatlar hakkında meleklerin teveccühü hadislerde bildirilmiştir. Mesela; ilim tahsili yapanlara meleklerin mağfiret duası edeceğine dair hadisler mevcuttur.

"... Aleyhissalatu vesselam sonra buyurdular ki: 'Allah Teâla Hazretleri, melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya, denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur.'"

Dipnotlar:

(1) bk. İbn Mâce, Mukaddime 11/103.
(2) bk. Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...