"Bülbüle nahli, fahli, ankebut ve nemli; yâni arı ve vasıta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevâm ve küçük hayvanların bülbüllerini kıyas et..." Burada zikredilen "hayvanatın bülbüllerle münasebetini" biraz açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün hayvan türleri de bülbül gibi, “nebâtât tâifelerine karşı” bir “münasebât-ı şedide” içerisindedirler.

Yine her bir hayvan türü, “Rezzâk-ı Kerîm tarafından gönderilen hediyeleri” kendilerine mahsus şekilde alkışlar ve şükürlerini ifade ederler.

Her bir hayvan türü, niçin yaratılmışsa o vazifeyi en güzel şekilde yerine getirdiğinden, bu dünyada “birer cüz'î maaşları vardır.”

Ayrıca On Yedinci Söz’de izah edildiği gibi, her bir hayvan, “vazife başında iken şehid olmuş bir nefer” gibi, âhirette bu hizmetlerinin karşılığını “bir çeşit mükâfat-ı ruhâniye” ve “bir nev’i ücret-i maneviye” olarak görecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...