"... bulut da kendi fabrikalarında lâzım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor." Burada yağmurun tarifinde geçen "ameliyat" ifadesi ne anlamda kullanılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada "ameliyat" ifadesi; edebi ve bilimsel bir tabirdir. Yani orada bir takım kimyevi ve fenni işlemler, kimyasal reaksiyonlar geçiriyor, anlamındadır.

Bugün fen ilimlerinin bilimsel olarak ortaya koyduğu formülleri Üstat, "ameliyat" tabiri ile ifade etmiştir. Tabir tamamı ile geneldir, bir ifade şeklidir, bunun haricinde ve arkasında bilimsel bir veri aramak yanlış olur. Nihayetinde, Risale-i Nur Kur’an tefsiridir, bilimsel ve fenni bir kitap değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...