"Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebeplerle, umum âlem-i İslâm namına olamadılar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Münâfıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü zanlarını bozmak için derler: 'İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zatlar âdi, âciz insanlardır.' Her ne ise, musibette gerçi çok zararımız var, fakat umum âlem-i İslâmı alâkadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından, pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebeplerle, umum âlem-i İslâm namına olamadılar."(1)

Risale-i Nur hareketine düşman olanlar, Risale-i Nur'un müellifini hem çürütmek hem de sıradan ve basit göstermek için her türlü hile ve fitneyi deniyorlar. Amaçları Risale-i Nur'a talebe olanları Risale-i Nur'dan soğutmak ve birbirleri arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhuna darbe vurmaktır.

Oysa Nur talebeleri öyle bir iman ile birbirlerine bağlanmışlar ki, onları sarsmak ve kuvvetlerini dağıtmak âdeta mümkün değildir. Elbette bazı sıkıntı ve musibetler bu hizmetin hızını yavaşlatabilir, ama asla akim bırakamaz.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...