Block title
Block content

"Buna mukabil, bizim gayr-ı müslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz gibi, onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler..." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Buna mukabil, bizim gayr-ı müslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz gibi, onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler; biz, bir nevi hizmetkârlık olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya düştük."(1)

Bu kayıt gayri müslimlerden alınan cizyedir. Cizye gayri müslimlerden alınan özel bir vergi ve haraçtır. Yani Müslümanların fethettikleri yerlerde, Müslüman olmayanlardan aldığı ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan bir vergi türüdür.

Bu vergiyi ödeyen bir gayri müslim, askerlikten ve memurluktan muaf tutuluyor, ama diğer alanlarda Müslümanlar gibi tam bir serbestlik içindeler. Hatta Osmanlı döneminde ticaret ve zanaat tamamen gayri müslimlerin elinde kalmış, onlar çok zengin olmuşlardı. Müslüman nüfus askerlik ve memurlukla kayıtlı kalıp inkişaf edememişlerdi.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...