"Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek 'Zaruret var' zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde..." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek 'Zaruret var' zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar Nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum."(1)

Evvela, bu asırda asıl büyük tehlike dinsizlik ve ırkçılık olduğu için, bütün enerji ve gücümüzü bu iki tehlikelinin bertaraf edilmesinde kullanmamız gerekiyor. Dine taraftar olduğu halde bazı yanlış ve arızalı fikirlerinden hareketle bidate taraftar olan hocalara ilişmek ve onlarla uğraşmak hem gücümüzü zayıflatacak hem de gereksiz dahili bulanıklığa sebebiyet verecektir. Bu yüzden biz bütün dikkat ve enerjimizi asıl tehlikeye toplamalıyız.

İkincisi, bidatla mücadele ile bidate taraftar olan hocayla mücadele farklı şeylerdir. Bir Nur talebesi hayatının her anında ve her aşamasında elbette bidatle mücadele edecektir. Lakin ona taraftar olan zavallı hocalara vurmak ve onların şahsını çürütmek, uhuvvet ve ihlas prensipleriyle bağdaşmaz. Yani suçlu ile değil suç ile, günahkar ile değil günah ile mücadeleyi prensip yapmalıyız. Suçluyu imha edip suçu aynı ile bırakmak değil de suçu imha edip suçlunun ıslahına çalışmalıyız.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...