Bütün azaların, ruhun tasarrufunda olmasını nasıl anlamalıyız; "Azalarını kötüye kullanan birinin ruhu kötüdür." diyebilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanı mesul yapan irade sıfatıdır. İnsan iradesini kötüye kullanırsa ruh kötülüğe, iyiye kullanırsa iyiliğe araç olmuş olur. Yani ruh iradenin elinde aynı el ayak gibi bir araç, bir vesiledir. Yani ruhun kötü ya da iyi olmasına insan iradesi karar verir.

Şöyle özetleyebiliriz; irade ruha, ruh da azalara komut verir. Tersinden düşünecek olursak, bir aza kötü bir iş yapıyorsa bu ruhun, dolayısı ile de iradenin kötü olduğu anlamına gelir. Yoksa ruh kendi başına kötü olmuyor.

Risale-i Nur'daki şu ibareler ruhun beden üstündeki tasarrufunu tam izah ediyor:

"İKİNCİ NOKTA: Mühim bir sırr-ı ehadiyete işaret eder. Şöyle ki:"

"İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün âzâsını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani, irade-i İlâhiye cilvesi olan evâmir-i tekvîniyeye ve o emirden vücud-u hâricî giydirilmiş bir kanun-u emrî ve lâtife-i Rabbâniye olan ruh, onların idaresinde, onların mânevî seslerini hissetmesinde ve hâcatlarını görmesinde birbirine mâni olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nisbeten uzak, yakın, bir hükmünde; birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüz'ü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hattâ, çok nuraniyet kesb etmişse, herbir cüz'ü ile görebilir ve işitebilir."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...