Block title
Block content

"Bütün envâ-ı cemâlini, ehadiyet sırrıyla göstermek için,.. Rüyet-i cemâline müşerref etmek ve ondaki hâlet-i kudsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için, kelâmıyla taltif edip fermanıyla tavzif etmektir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneşin okyanus üstündeki haşmetli yansıması vahidiyeti temsil ediyor iken, aynı güneşin okyanustan bir damla üstünde görünmesi de ehadiyeti temsil ediyor.

Vahidiyet tevhidin, yani Allah’ın varlığının ve birliğinin isim ve sıfatlarının umum kâinat perdesi üstünde görünmesi iken, ehadiyet aynı tevhidin kâinatın bir cüzünde ya da parçasında görünmesi demektir. Vahidiyet umumi ve azametli bir tecelli iken, ehadiyet hususi ve mütevazi bir tecellidir.

Bu mülahaza ile meseleye bakacak olursak; Allah, Hz. Peygamber (asm)'i mi'rac hadisesi ile önce vahidiyetin tecellisi olan mülkünde gezdirdi, sonra final olarak ehadiyetin bir tecellisi olan rü’yetine mazhar kıldı. Yani onunla hususi ve özel görüştü, onu bizatihi kendi cemaline konuk etti. Kâinatta dağınık bir şekilde tecelli eden cemal ve kemaller, zaten Onun Zat-ı Akdes’inden kaynayıp gelen zayıf tecellilerden ibarettir.

Ehadiyet burada hususi ve özel bir şekilde görüşmek anlamına geliyor ki; mi'racdaki rü’yet böyle bir görüşmedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1598 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

mustafa kayapalı
Rüyet-i cemâline müşerref etmek ve ondaki hâlet-i kudsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için, kelâmıyla taltif edip fermanıyla tavzif etmektir." kısmı izah edilmemiş. Burasını da açıklarsanız memnun oluruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Miracın ana gayesi Allah'ın habibine kendi cemalini göstermek istemesi ve bu yolla bütün Müslümanlara miraç yolunu açmak istemesidir. Evet miraç Allah ile insanın bir diyalektiğidir diyebiliriz. Miraçta Peygamber Efendimize ayrı bir ruh hali veriliyor ve bu ruh halinin diğer inanç sahiplerine de sirayet etmesi isteniliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...